Wednesday, November 21, 2007

ANUGERAH INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PEKELILING 3/1991

ANUGERAH INOVASI
PERKHIDMATAN AWAM


1. DEFINASI INOVASI

•Idea-idea baru
dalam semua aspek kerja
untuk menghasilkan
perkhidmatan yang berkualiti.

KATEGORI PEMENANG HADIAH

Bil. Pemenang Hadiah

1.Sesebuah Agensi
RM 5,000 +
Cenderamata.

2.Bahagian / Unit
RM 5,000 +
Cenderamata.

3.Individu
RM 1,000 +
Cenderamata.

Dan disiarkan dalam
Majalah Khidmat.

Cara Pelaksanaan

•Urusetia : MAMPU.
•Kandungan Laporan :
* Kedudukan sebelum inovasi dilaksana.
* Inovasi yang telah dilaksanakan.
* Faedah dari inovasi tersebut.
•Panel : Wakil Agensi Pusat
akan buat lawatan & perakuan.

Kreteria
1. Pengurangan kos operasi.
2. Penjimatan masa.
3. Peningkatan hasil kerja.
4. Peningkatan dalam tahap
kepuasan hati pelanggan.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home